Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek do fondu SRPŠ činí 1 000 Kč na školní rok. Je splatný buď celý do 31.10. příslušného školního roku, příp. ve dvou splátkách po 500 Kč (do 31.10., resp. 31.1.) na účet:

xxx.

Průběh hospodaření je možno sledovat v sekci TRANSPARENTNÍ ÚČET