Legislativa a důležité dokumenty

Platby školného

2016/2017: školné 723 Kč/měsíc, stravné: 30 Kč/den pro děti do 6 let, 33 Kč/den pro děti s odkladem povinné školní docházky nad 6 let

  • zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - viz § 123, odst. 2: "Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Bezúplatnost školní vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé." ODKAZ
  • vyhláška č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání, viz § 6 Úplata za předškolní vzdělávání (§ 6 odst. 6 - osvobození od úplaty) ODKAZ