DOTAZY RODIČŮ

  1. Kdy začíná školní rok 2016/2017 a provoz školky? 1.9.2016
  2. Platíme školné jako rodiče předškoláka? NE, vzdělání je bezúplatné za podmínky, že se dítě vzdělává v posledním ročníku školky poprvé. Detaily viz záložka Legislativa
  3. Kolik je školné a stravné? Školné: 723 Kč/měsíc a stravné 30 Kč (příp. 33 Kč)/den, detaily viz záložka Legislativa a web MŠ Mezivrší